Suchen nach:
VERPACKUNGSKATEGORIEN
ANWENDUNGSBEREICHE FÜR VERPACKUNGEN
ALPHABETICAL CATALOGUE
NEWSLETTER
 
VITROSILICON S.A.
Zaganska 27
68-120 Iłowa
Poland
www: www.vitrosilicon.com.pl

Telefon: +48 68 36 00 747
Fax: +48 68 36 00 700
E-Mail:
Zurück
Vitrosilicon S.A. is a member of the large Polish Ciech Chemical Group. It is a manufacturer of smelted glass products and chemical products, namely: - glass containers, such as jars and candle lanterns - CaroGlass glass blocks - sodium and potassium silicates in lumps - sodium and potassium water glass As a Company, Vitrosilicon was established in 1988, as a result of the privatization of the Żagań Glass Works, which had been the third largest packaging glass works in Poland, operating continuously since the end of World War II. This is very important, for - besides the equipment - a crucial factor in glass making which influences the quality of manufactured products is experience.Vitrosilicon S.A. należy do dużej polskiej Grupy Chemicznej Ciech. Jest producentem wyrobów pochodzących z wytopu szkła oraz produktów chemicznych, a mianowicie: - opakowań szklanych typu słoje i lampiony do zniczy - pustaków szklanych ClaroGlass - szklistych krzemianów sodu i potasu oraz - szkła wodnego sodowego i potasowego Vitrosilicon jako Spółka powstał w roku 1988, na bazie prywatyzacji Żagańskich Hut Szkła, które były trzecią co do wielkości hutą szkła opakowaniowego w Polsce, działającą nieprzerwanie od końca II wojny światowej. To bardzo ważne ponieważ w produkcji szklarskiej oprócz maszyn bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na jakość produkcji jest doświadczenie.
Kategorien: Anwendungen:
PARTNERS

NEUE AUSSTELLER

S BLACK

RINAPLAST S.A.

CAPSOL SPA

CIMAVER

SOLVADIS

OCEA s.r.l.

PLASTICOS FACA SA

DECOPAK EUROP

SLEEVER INTERNATIONAL LTD. ENGLAND

KUNSTSTOFFTECHNIK & MASCHINENBAU MARKUS JUD

ADTECH

RAMON CLEMENTE S.A.

CORPACK

FRIMA-PAC

FOLAG

AROL S.p.A.

ERTIM Grzegorz Karolczak

M.F. SNC DI MANZAROLI E FUZZI

AT2E

ARICON KUNSTSTOFFWERK GmbH

 
© 2008-2017 Packmeeting.com
All rights reserved.